Uw consulent:

Annet Beukers

Onze laatste tweets

GGD Inspectierapporten

GGD Inspectierapporten

GGD Inspectierapporten Gastouders

Klachten

Gastouderland staat voor kwaliteit maar het kan voorkomen dat u als ouder of gastouder een opmerking of en klacht heeft. Gastouderland wil opmerkingen en klachten van ouders en gastouders horen omdat ze bijdragen aan de kwaliteit van de dienstverlening. Klachten geven vaak de zwakke plekken in de organisatie aan en zijn gratis informatie om de kwaliteit van de dienstverlening te behouden en/of te verbeteren. In het interne klachtenreglement van Gastouderland kunt u lezen wat u kunt doen als u een opmerking of een klacht heeft. 

Externe Klachtenregeling

Brief Geschilvrij 2016 Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Certificaat Geschilvrij 2016 Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen


Sociale Kaart Drenthe

Sociale Kaart Drenthe

 

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan

Factsheet Personenregister

Factsheet Personenregister